Primǎria Şag
sigla sag
Adresa: str. a II-a, nr. 49, Tel: 0256 39 53 68, Fax: 0256 39 53 68, E-mail
 • ALEGERI LOCALE 2016
 • PRIMãRIA
 • CONSILIUL LOCAL
 • INFORMAţII
 • BIROU MEDIU
 • ECONOMIE
 • S.V.S.U. ŞAG

Bine Aţi Venit pe site-ul Primãriei Şag

Vã invitãm sã vizitaţi pagina electronicã a Primãriei comunei Şag judeţul Timiş, prin care încercãm sã oferim informaţii despre comuna Şag şi despre activitatea Primãriei.

Aşteptãm sugestiile dumneavoastrã atât cele privitoare la acest site, cât şi cele referitoare la activitatea Primãriei în scris sau în format electronic.

Vã mulţumesc şi vã doresc navigare plãcutã!

Primarul comunei Şag
ROSU FLAVIUS-ALIN


Prezentare video a Comunei Şag

Alegeri Locale Comuna Şag 2016

BIROUL ELECTORAL

AL
CURCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE NR. 86 ŞAG

ORAR DE FUNCŢIONARE:
1000 - 1600

Preşedinte BEC Şag,
Ramona RISTEA
Tel. 0731 230 297

Noutăţi

ANUNT angajare Primăria $ag -

Descarca aici [*.pdf]
(postat in data de 08.10.20)
Certificat ISO -

Descarca aici [*.pdf]
ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI ŞAG organizează în perioada 26.06.2014 – 30.06.2014 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Şag.

- Inspector superior clasa I la compartimentul Contabilitate.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Şag, Comuna Şag,str. a II-a nr.49, jud. Timiş astfel:
- Proba scrisă în data de 26.06.2014;
- Interviul în data de 30.06.2014;

Dosarele de înscrierea candidaţilor la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Şag, loc. Şag, str. a II-a nr.49, jud. Timiş.

Condiţii de participare la concurs , bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Şag şi pe pagina de internet

Primar
Oprea Venus
ANUNŢ

Nr. 1922/15.04.2014

1. PRIMARIA COMUNEI SAG, cu sediul in loc. Sag , jud.Timis, str. a II-a ,avand codul fiscal nr .2506200 adresa de maill a persoanei de contact primaria.sag@cjtimis.ro

2. Scoate la licitatie pentru concesionarea terenului cu suprafata de 75 mp inscris in CF nr. 400982, nr. cadastral 400982 in vederea realizarii unei tonete provizorii, pentru desfacerea produselor horticole

Detalii aici

Primar
Oprea Venus
ANUNT

Primaria comunei Sag, jud. Timis, organizeaza examen sau concurs pentru ocuparea postulul de paznici in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sag, personal contractual.

Examenul se va desfasura in ziua de 26 martie 2014, ora 9:00 - proba scrisa si 27 martie 2014, ora 9:00 - interviu.

Detalii - click aici
Bibliografie - click aici.


ANUNT
Nr.2299/09.07.2013

Primǎria comunei Şag, jud. Timiş scoate la vânzare prin licitaţie publicǎ terenuri pentru construcţia de locuinţe. Licitaţia va avea loc în data de 16.07.2013, de la ora 10.00, la sediul primǎriei Şag.

Informaţi se obţin la sediul primǎriei Şag, str. a II-a nr. 49 sau la tel. 0256 395 368 între orele 9.00 - 12.00, de luni pânǎ vineri.

În cazul în care terenurile scoase la licitaţie nu vor fi vândute, licitaţia se va relua în fiecare zi de marţi, pânǎ la vânzarea tuturor terenurilor.

Primar
Oprea Venus

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI
privind intentia de elaborarea a Planului Urbanistic Zonal
"Zona de locuit si functiuni complementare parcela A 207/1/7, extravilan Sag, jud. Timis" in perioada 07.02.2013 / 20.02.2013


Detalii aici [*.pdf]

biserica
 • Adrese / Telefoane Utile
 • Poliţia 112, 0256-491772
 • Poliţia rutierã 0256-402703
 • Pompieri 112, 0256-434870
 • Salvarea 112
 • SMURD 112
 • Jandarmeria 112, 0256-490990
 • Informaţii Romtelecom 118.932
 • Asistenţã socialã 979
 • Ora exactã 1958
 • Agenţia de Voiaj CFR 0256-491889
 • Informaţii CFR 0256-493806
 • VREMEA