PRIMAR

Luni - Miercuri 09:00 - 13:00
Joi - Vineri 13:00 - 15:00

VICEPRIMAR

Luni - Miercuri 13:00 - 15:00
Joi - Vineri 09:00 - 13:00

Inscrie-te in audienta!

Acceseaza adresa de mai jos pentru a te inscrie in audienta la Primar sau Viceprimar

Ma inscriu in audienta

Alte documente

Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna, contrasemna, aviza acte administrative, precum și obiecții cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registru pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, conform Legii 52/2003

Informări în prealabil, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Informări în prealabil, asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Registru privind publicarea minutelor, conform Legii 52/2003

Procese verbale și stenograme ale ședințelor publice

Alte documente, care potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

TOP