PRIMAR

Luni - Miercuri 09:00 - 13:00
Joi - Vineri 13:00 - 15:00

VICEPRIMAR

Luni - Miercuri 13:00 - 15:00
Joi - Vineri 09:00 - 13:00

Inscrie-te in audienta!

Acceseaza adresa de mai jos pentru a te inscrie in audienta la Primar sau Viceprimar

Ma inscriu in audienta

Inscrierea la audiență

Activitatea de audienţe are la bază deschiderea conducerii Primăriei Comunei Șag pentru gestionarea eficientă a problemelor comunei, soluţionarea promptă şi în spiritul transparenţei a cerinţelor cetăţenilor acesteia.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţele conducerii Primăriei Comunei Șag sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.

În motivarea înscrierii în audienţă nu sunt admise formulări de tipul: „probleme personale” sau similare, precum şi înscrieri repetate nejustificate pentru aceeaşi problemă. Cetăţenii sunt obligaţi să ofere informaţii cu privire la problematica ce urmează să fie discutată în cadrul audienţelor şi la datele lor de contact.

Programarea în audiență se va realiza folosind formularul de mai jos.

Programul de audiențe

Primar

Luni - 09:00 - 11:00

Secretar

Luni - 09:00 - 11:00


TOP