PRIMAR

Luni - Miercuri 09:00 - 13:00
Joi - Vineri 13:00 - 15:00

VICEPRIMAR

Luni - Miercuri 13:00 - 15:00
Joi - Vineri 09:00 - 13:00

Inscrie-te in audienta!

Acceseaza adresa de mai jos pentru a te inscrie in audienta la Primar sau Viceprimar

Ma inscriu in audienta

Dezvoltare P.U.Z. cu destinația de zonă rezidențială cu dotări complementare admise

06 Septembrie 2019, la ora 19:25 / Publicat în Dezvoltare rurală
Dezvoltare P.U.Z. cu destinația de zonă rezidențială cu dotări complementare admise

 Dosar Nr. 6798 afisat conform Procesului verbal de afisaj Nr. 6798/06.09.2019

Anunţ

Primăria Comunei Șag, Compartimentul de urbanism şi amenajare a teritoriului, supune spre atenţia opiniei publice pentru 30 de zile Documentaţia aferentă
Proiectul de hotarare privind aprobarea „Dezvoltare P.U.Z. cu destinația de zonă rezidențială cu dotări complementare admise” CF 403325, NR CAD 403325 și CF 401403, NR CAD 401403, Comuna Șag, Localitatea Șag, Județul Timiş,
 
Beneficiari: Antanaș Florica și Perju Petrică și soția Perju Maricica
Opiniile şi observaţiile celor interesaţi vor fi preluate de luni- vineri intre orele 9-14
 
*OBSERVATIE: Acest anunţ va fi afişat pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile conform prevederi legii 52/203

TOP