PRIMAR

Luni - Miercuri 09:00 - 13:00
Joi - Vineri 13:00 - 15:00

VICEPRIMAR

Luni - Miercuri 13:00 - 15:00
Joi - Vineri 09:00 - 13:00

Inscrie-te in audienta!

Acceseaza adresa de mai jos pentru a te inscrie in audienta la Primar sau Viceprimar

Ma inscriu in audienta

Stare civilă

Publicat în Primăria

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI:
- BI/CI defunct,
- Certificat constatator medical al decesului,
- Certificatele de naștere și căsătorie ale defunctului,
- Certificat naștere soț supraviețuitor,
- Livretul militar, pentru bărbații decedați până la vârsta de 54 de ani,
- BI/CI declarant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:
- BI/CI ale viitorilor soți (obligatoriu domiciliul a cel puțin unuia din soți să fie în comuna Șag),
- Certificate medicale prenupțiale,
- Certificate de naștere,
- Sentințe civile de divorț, rămase definitive și irevocabile în original sau copie legalizată,
- Adeverința de cutumă (în cazul căsătoriei cu un cetățean străin).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAȘTERII:
- Certificatul medical constatator al nașterii,
- Certificatul de naștere al mamei,
- BI/CI al mamei,
- BI/CI al declarantului (dacă nașterea nu este declarată de mamă),
- Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ:
- Cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE:
- Cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de căsătorie în original, copie legalizată, traducere legalizată,
- Certificatele de naștere ale soților (certificatul de naștere emis de autorități străine va fi prezentat în copie legalizata, va fi tradus și legalizat).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAȘTERE:
- Cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de naștere în original, copie legalizată, traducere legalizată,
- Certificatele de naștere și căsătorie ale părinților (certificatul de naștere emis de autorități străine va fi prezentat în copie legalizată, va fi tradus și legalizat).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI:
- Cerere tip,
- BI/CI al soților,
- Copie certificat de căsătorie.

Publicatii de casatorie!

Click aici pentru a vedea publicatiile de casatorie
TOP